Senior Process Engineer

 • Doetinchem
 • tot EUR 7.000 br/pmnd
 • full-time
 • intentie vast dienstverband
Omschrijving

Als Senior process engineer ben jij de drijvende kracht achter geavanceerde projecten op het gebied van waterbehandeling. Net zoals onze Proces engineers speel je een essentiële rol bij het vormgeven en uitvoeren van deze projecten. Je begint met het uitwerken van een concept naar concrete plannen, zoals het opstellen van P&ID, lay-outs en massabalansen, waarbij je als een ware waterkunstenaar de stromen en processen in kaart brengt. Dit vormt de basis voor het projectvoorstel, waarin je ook de potentiële risico's en budgetimpact analyseert. Uiteindelijk selecteer je de definitieve producten en dit alles in goed overleg met de klant en leverancier. Je bewaakt nauwlettend de voortgang van de projectplanningen en neemt passende maatregelen bij afwijkingen om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft.

Wat ga je doen? We hebben het voor je op een rij gezet:

 • Samen met jouw projectteam werk je aan uitdagende projecten waarbij jij de input geeft op het gebied van process engineering.
 • Je zet technische theoretische informatie om in praktische ontwerpen, zoals het input geven aan P&ID s’, hydraulisch profiel en lay-outs.
 • Het selecteren van materialen en producten die er voor zorgdragen dat het project procestechnisch optimaal gaat functioneren. Daarnaast stel je plannen op voor het installeren en opstarten van systemen.
 • Als er wijzigingen nodig zijn in het proces, de producten of de apparatuur, bespreek je dit met de juiste stakeholders. Soms ga je zelfs ter plaatse om advies te geven over hoe het proces beter kan verlopen.
 • Je houdt je eigen planning goed in de gaten en grijpt in als er dingen niet volgens plan verlopen, zodat het project op schema blijft.
 • Als senior heb je een mate van zelfredzaamheid en vind je het leuk om je collega's te begeleiden en te trainen.


As a Senior process engineer, you are the driving force behind advanced projects in the field of water treatment. Like our Process engineers, you play an essential role in shaping and executing these projects. You start by developing a concept into concrete plans, such as drawing up P&ID, layouts and mass balances, mapping out the flows and processes like a true water artist. This forms the basis for the project proposal, in which you also analyse the potential risks and budget impact. Finally, you select the final products, all in close consultation with the customer and supplier. You closely monitor the progress of project schedules and take appropriate action in case of deviations to ensure that the project stays on track.

Tasks:

 • Together with your project team, you will work on challenging projects in which you will provide input in the field of process engineering.
 • You convert technical theoretical information into practical designs, such as giving input to P&ID s', hydraulic profile and layouts.
 • Selecting materials and products that ensure that the project will function optimally in process engineering. You will also draw up plans for installing and starting up systems.
 • If changes are needed to the process, products or equipment, you discuss this with the appropriate stakeholders. Sometimes you even go on site to give advice on how to improve the process.
 • You keep a close eye on your own schedule and intervene if things don't go according to plan, so that the project stays on track.
 • As a senior, you have a degree of self-reliance and enjoy guiding and training your colleagues.


Functie eisen
 • Afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur een opleiding richting chemische technologie, werktuigbouwkunde of een andere proces technologische richting.
 • Kennis van waterbehandeling en -technologieën.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.


 • Degree in chemical engineering, mechanical engineering or another process technology direction.
 • Knowledge of water treatment and technologies.
 • Good command of the Dutch and English languages, both verbally and in writing.

Werken bij Nijhuis betekent:

 • Een salaris tot maximaal € 7.000,- per maand, afhankelijk van je professionele ervaring.
 • Een ‘noaber’ die jou in onze organisatie wegwijs maakt.
 • Maar liefst 27 vakantie- en 7 Adv-dagen.
 • Goede regeling woon- werkverkeer.
 • PME pensioenregeling en korting zorgverzekering.
 • Een actieve personeelsvereniging.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals Benefits@work, keuzemodel arbeidsvoorwaarden en een sportkaart voor Nijmegen, Arnhem en omgeving.


Working at Nijhuis means:

 • A salary of up to €7,000 per month, depending on your professional experience.
 • A ‘noaber’ who will show you around our organisation.
 • No fewer than 27 holidays and 7 Adv days.
 • Good commuting scheme
 • PME pension scheme and discounted health insurance
 • An active staff association
 • Secondary employment conditions, such as Benefits@work, benefits model and a sports card for Nijmegen, Arnhem and the surrounding area

Meer info over vacature op Nijhuis: https://eu.jobs.saur.com/nl/jobs/4494880-senior-pr...

Inlichtingen
Gerben Eskes Direct solliciteren!


‹ Terug naar het overzicht