Senior Adviseur Industriele Automatisering

 • Landelijk
 • boven de markt+ of uurtarief
 • full-time
 • vast of interim
Omschrijving

Nederlanders rekenen erop dat ze er veilig gebruik kunnen maken. Dankzij jouw advies functioneren onze tunnels, bruggen, sluizen en verkeersmanagementsystemen goed en zijn ze veilig te gebruiken en te bedienen. Je richt je op omvangrijke projecten zoals de aanleg en/of renovatie tunnels, bruggen, sluizen en verkeersmanagementsystemen.

Als senior adviseur Industriële Automatisering Bruggen en Sluizen lever je technisch-inhoudelijke bijdragen aan projecten. Je maakt deel uit van het Sluizenprogramma Uitvoeringsteam (SPUT) waarin alle relevante technische disciplines zijn vertegenwoordigd. Het Sluizenprogramma is daarbij uniek, omdat het meerdendeel van de projecten in DBFM contractvorm zijn gecontracteerd en daarmee dus ook een langjarige verplichting ten aanzien van onderhoud belegd is bij de markt. Vanuit SPUT ben je het aanspreekpunt op het gebied van IA voor de projectorganisatie en ben je een serieuze gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je adviseert over de geïntegreerde toepassing van IAinstallaties tijdens alle fasen van de levenscyclus van het project (contractvoorbereiding, ontwerp, realisatie en instandhouding). Als collega binnen de afdeling Installaties en Bediening neem je deel aan het werkveld IA. Hierin werk je mee aan het beheren van kaders en het verbeteren van werkwijzen. Ook volg je de ontwikkelingen op je vakgebied, draag je bij aan kennisontwikkeling, en doe je voorstellen voor verbeteringen van de in de projecten te leveren producten. In de projecten werk je mee aan het ontwerp met als basis de kaders van de afdeling. Je overlegt met je omgeving en vertaalt dit naar systeemspecificaties. Gedurende een project breng je risico’s en issues in kaart, toetst ontwerpen en uitvoering op risico’s en beoordeelt resultaten van de opdrachtnemer op proces en inhoud. De projecten waarvoor je werkt kunnen zich overal in Nederland bevinden.

Functie eisen
 • Je hebt HBO+ of academisch werk en denk niveau.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en minimaal 12 jaar ervaring met Industriële Automatisering.
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in meerdere opeenvolgende DBFM-projecten (minimaal 5) aan zowel Opdrachtnemer- als Opdrachtgeverzijde.
 • Je hebt ervaring met de automatisering van zowel Bruggen, Sluizen, Spuimiddelen als Gemalen.
 • Je hebt kennis en ervaring met Machineveiligheid en Functionele veiligheid.
 • Je hebt ervaring met JSTD-016, SysML en het werken in Relatics.
 • Je hebt ervaring met technische architectuur van industriële automatiseringssystemen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen en beoordelen van functionele- en technische ontwerpen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van technische scopes en afstemming met Stakeholders.
 • Je hebt kennis van en ervaring met ICT (Software engineering, Test engineering en Architectuur).
 • Je hebt kennis van en ervaring met methodieken zoals RAMS, de PROBO-systematiek en Systems Engineering conform ISO-15288
Inlichtingen
Gerben Eskes Direct solliciteren!


‹ Terug naar het overzicht