Proces Engineer

 • Zevenaar
 • maktconform
 • full-time
 • vaste dienst
Omschrijving

Het ontwikkelen en verbeteren van de productieprocessen waarmee stambladen, hardmetaalzagen en HSS zagen geproduceerd worden. Bij het optreden van problemen die het productieproces verstoren, dan wel de kwaliteit van Kinkelder’s producten in gevaar brengen pakt de proces engineer een leidende rol.

De proces engineer maakt deel uit van de Technology groep, en rapporteert aan de CTO. Door het deels ondersteunende karakter dient de proces engineer ook op projectniveau te rapporteren aan de productiemanagers en de COO.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het coördineren van Troubleshooting projecten, waarin op zeer korte termijn zowel korte als lange termijn acties en verbeteringen geformuleerd moeten worden om onverwacht optredende calamiteiten in de productieafdelingen van Kinkelder het hoofd te bieden
 • Het maken van verbeter- en ontwikkelplannen voor de productieprocessen van Kinkelder, met als doel het verhogen van de processtabiliteit of het verhogen van de productkwaliteit van cirkelzagen, waarbij diverse invalshoeken worden belicht, zoals financiën (investeringen en consumables), ARBO aspecten, productiviteitsaspecten, digitaliseringsmogelijkheden
 • Het coördineren van onderzoeksprojecten en verbeterprojecten waarin samen met operators en leidinggevenden van de productieafdelingen op gestructureerde wijze naar een vooraf gedefinieerd doel wordt toegewerkt
 • Het rapporteren (zowel schriftelijk als mondeling) van projectwerkzaamheden, inclusief de (statistische) analyse van onderzoeksdata, het formuleren van aanbevelingen voor vervolgonderzoek, het doen van gefundeerde implementatievoorstellen en selecties van voorkeursopties uit alternatieven
 • Het signaleren van kwaliteitsproblemen in productie door actieve betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken in de productieafdelingen, en op constructieve wijze voorstellen van verbeteracties
 • Het implementeren en monitoren van de verbetervoorstellen
Functie eisen
 • HBO+ / Academische opleiding op het gebied van werktuigbouwkunde/ procestechnologie/chemische technologie
 • Ervaring met projectmanagement (plan maken, coördinatie en rapportage)
 • Analytisch, kan complexe problemen oplossen
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan acteren op diverse niveaus
 • Goede beheersing van het Engels en Duits, zowel mondeling als schriftelijk


Inlichtingen
Gerben Eskes Direct solliciteren!


‹ Terug naar het overzicht