Behandelcoördinator KLIN©

 • Susteren
 • CAO Gehandicaptenzorg max.l FWG 65
 • part-time
 • intentie vast
Omschrijving

Behandelcoördinator KLIN© 28-36 uur, Susteren

KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. In een aangepaste speel- en leeromgeving bieden wij een behandelprogramma dat bestaat uit communicatie ondersteunende methoden ondersteund door technologie. KLIN© helpt kinderen om een voorbereide overstap te maken naar het best passende basisonderwijs. Met specifieke programma’s ondersteunen we ook de ouders en verzorgers van de kinderen bij die overgang. De behandeling en ondersteuning gebeurt zowel thuis als op andere plekken waar het kind vaker komt zoals dagverblijf en op (de nieuwe) school.

De behandelcoördinator heeft als belangrijkste taak kansen en mogelijkheden te onderzoeken voor communicatie en het stimuleren van de (communicatieve) ontwikkeling. Dit doe je in nauwe afstemming met het sociale netwerk van onze cliënten met communicatief meervoudige beperkingen. Je stuurt daarbij het Milo-behandelteam aan, bestaande uit groepsbehandelaars, logopedist, fysiotherapeut en muziektherapeut.

De werkzaamheden:

 • Je bent nauw betrokken bij de selectie van kinderen vanuit de wachtlijst en totstandkoming van de KLIN© behandelgroep: je geeft informatie aan geïnteresseerde ouders, wisselt mogelijkheden uit met andere instellingen of scholen en maakt afwegingen bij de keus voor de definitieve groepssamenstelling.
 • Je coördineert en voert samen met het behandelteam uitgebreid dynamisch assessment uit en stelt Communicatie Competentie Profielen (CCP) en behandelplannen op voor de kinderen die het KLIN© programma volgen.
 • Je coördineert de uitvoering van deze behandelplannen en stuurt daarbij het behandelteam
 • Je stuurt het behandelteam inhoudelijk aan in nauwe afstemming met de teamleider bedrijfsvoering KLIN©.
 • Na het KLIN© behandeljaar op locatie coördineer je de uitvoering van de warme overdracht naar de vervolgplek van de kinderen uit het KLIN©-programma. Deze coördinatie heeft een meer ambulant karakter omdat de kinderen naar diverse plekken gaan. De uitvoering van de overdracht doe je samen met een behandelaar.
 • Je werkt op locatie van de behandelgroep en stemt met betrokken behandelaars af om met de inzet van ondersteunde communicatie het sociale netwerk rondom de cliënt te empoweren. Je werkt daarbij nauw samen met het netwerk om de behandeldoelen te behalen.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede dossieropbouw met daarin verslaglegging, metingen, urenverantwoording, voortgang, evaluaties, etc.
 • Op studiedagen voor het behandelteam heb je een actieve rol in kennisdeling, kwaliteitsverdieping en teamcoaching.
 • Je overlegt met collega’s uit de verschillende regio’s over ontwikkelingen, projecten en onze toekomstige uitdagingen om de toegankelijkheid van ondersteunde communicatie te verbeteren. Daarbij lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze diensten en Milo als organisatie.
Functie eisen
 • Een afgeronde academische opleiding hebt als gedragswetenschapper: Orthopedagoog of Basispsycholoog, eventueel aangevuld tot Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog of Neuropsycholoog.
 • Affiniteit hebt met het werken met kinderen met een Communicatief meervoudige beperking. Dit is een must;
 • Ervaring hebt met aangepaste diagnostiek en het opstellen van behandelplannen. Bij voorkeur heb je daarbij ervaring met verschillende vormen van ondersteunde communicatie en dynamisch assessment of de motivatie om hier op korte termijn in opgeleid te worden. Mocht je eerst meer ervaring willen krijgen in het OC-behandelen dan is dit ook een mogelijkheid in het opleidingstraject;
 • Jezelf herkent in de volgende competenties: klantgericht, probleemanalyse, planning en organisatie, samenwerken, resultaatgericht, helicopterview, nauwkeurig.
 • In het bezit bent van rijbewijs en eigen vervoermiddel.

Wij zijn Milo, word jij Milo?

Werken bij Stichting Milo betekent werken bij een dynamische, jonge en landelijk opererende organisatie die zorg en ondersteuning biedt in de leefomgeving van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met communicatief meervoudige beperkingen. Stichting Milo werkt evidence-based en heeft een directe koppeling met de leerstoel ‘Ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps’ aan de Radboud Universiteit. Ons doel is ondersteunde communicatie breed toegankelijk te maken en een volwaardige plaats te laten krijgen in de zorg en het onderwijs

Meer info: Behandelcoördinator KLIN© 28-36 uur, Susteren - Stichting Milo

Inlichtingen
Cindy Egging Direct solliciteren!


‹ Terug naar het overzicht