Interim Adviseur Projectbeheersing

 • Groningen
 • uurtarief of detachering
 • full-time
 • 1 jaar, optie tot verlenging
Omschrijving

Interim opdracht of detachering voor 1 jaar met optie tot verlenging van 1 jaar. All-in uurtarief tot max EUR 80, salaris: max ca. EUR 5.500 brpmnd

Adviseren over projectbeheersing Als adviseur projectbeheersing zorg je dat we onze projecten kunnen beheersen. Je bent, vanuit jouw richtinggevende en inhoudelijke expertise, verantwoordelijk voor het op de juiste wijze laten toepassen van projectbeheersaspecten binnen de organisatie. Dit doe je breed door op alle aspecten van projectbeheersing waaronder risicomanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en financieel management in te zetten. Je stelt samen met de manager projectbeheersing en het team projectbeheersing het projectteam in staat om grote multidisciplinaire, complexe projecten gestructureerd te beheersen. Hiertoe inventariseer, analyseer, stel je vast en monitor je beheersmaatregelen op het totale (project)beheersproces. Je levert ook tijdig volledige en juiste management- en stuurinformatie aan.

Je adviseert en ondersteunt de projectmanager en de andere IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen. Het project De zuidelijke ringweg Groningen (A7) wordt ingrijpend verbouwd. Doel van het project Aanpak Ring Zuid is een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Door het plan Aanpak Ring Zuid zijn stad en regio ook in de toekomst goed bereikbaar, vergoot de verkeersveiligheid, bevordert het leefklimaat en wordt de ringweg beter ingepast in de stad. Het vernieuwen van de zuidelijke ringweg leidt tot een leefbare en veilige woonomgeving, versterkt de samenhang van de stadsdelen en maakt woningen en dagelijkse voorzieningen beter bereikbaar. Daarmee draagt het plan ook bij aan het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van stad en regio. Het plan is daarom niet alleen van belang voor automobilisten met als bestemming Groningen, maar ook voor het doorgaande verkeer, fietsers, wandelaars, inwoners, toeristen, winkeliers, bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Kortom, voor de hele stad, de gehele provincie en geheel Noord Nederland

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid die is opgezet door gemeente Groningen, Provincie Groningen en Rijkswaterstaat. De projectorganisatie heeft tot taak de realisatie van het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Het project kenmerkt zich door een grote mate van complexiteit in binnenstedelijk gebied. Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat de moederorganisaties, de stakeholders in de omgeving én de stakeholders in de uitvoering bij oplevering tevreden zijn over de wijze waarop met hun belangen wordt omgegaan tijdens de realisatiefase. Tevreden stakeholders begint bij een open houding, transparante en tijdige informatie en handelen vanuit de centrale waarden en het realiseren van het project binnen de afgesproken kaders op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. Het project bevindt zich in de realisatiefase.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Om deze opgave te realiseren is de inzet van een senior adviseur projectbeheersing nodig. Het betreft een functie binnen het team projectbeheersing onder verantwoordelijkheid van de manager projectbeheersing.

Specifieke taken zijn:

 Coördineren en opstellen van integrale verantwoordingsinformatie voor het project

 Adviseren over te genereren stuurinformatie en het coördineren/opstellen van de stuurinformatie

 Challengen van collega’s met als doel tot betrouwbare prognoses te komen op het gebied van onder andere capaciteit, risico’s, planning

 Bijdrage aan beheersingsstrategie en implementeren daarvan

 Afstemmen met de moederorganisaties over de te volgen werkwijze aangaande projectbeheersing en het najagen van een effectieve implementatie en uitvoering hiervan  Het voeren van voortgangsgesprekken met leveranciers, bijvoorbeeld m.b.t. documentatie en archief en verslaglegging  Vervangen van de manager projectbeheersing bij afwezigheid


Functie eisen
 • Afgeronde WO opleiding, richting BE of civiele techniek
 • Je hebt 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied projectbeheersing voor projecten met een financiële omvang van meer dan € 60 mln..
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het coördineren en samenstellen van voortgangsrapportages op basis van input van anderen in complexe projecten.
 • Je hebt kennis van: risicomanagement, kwaliteitsmanagement, capaciteitsmanagement, financieel management en/of informatiemanagement
 • Je hebt kennis van en ervaring met SCB en SE.
 • Je hebt kennis van de werkwijze RWS in totaliteit en in relatie met je eigen werk.
 • Je hebt kennis van de informatiesystemen (o.a. projectdatabase, hummingbird) die van toepassing zijn.
 • Je hebt een adviseuropleiding gevolgd of aantoonbare ervaring op het gebied van advisering
Inlichtingen
Cindy Egging Direct solliciteren!


‹ Terug naar het overzicht